صبح روز دوشنبه از اصفهان به سمت تهران تور بازدید نمایندگان و سفر استانی با هدف بازدید همراهان فیوچر اسکای و نمایندگان عزیزی که اعلام آمادگی انجام دادند، اغاز شد در این سفر جناب اقای امیر حسین سوری به همراه  سرکار خانم خواجه مدیر بازرگانی و مشاورامورنمایندگان و جناب اقای رستم خانی مدیراجرایی حضور داشتند.در ابتدای روز اولین جلسه با جناب اقای مهندس عسگر زاده عزیز مدیریت شرکت اندیشه تجارت نوین و فعال در زمینه  بانک و امور ارزی  دیدار داشتیم ساعت ۱۱ در دفتر ایشان حضور داشتیم و افتخار آشنایی با جناب اقای دکتر کاویانی دکترای مدیریت و ارتباطات و فعال در زمینه برگزاری دوره های هوش هیجانی و مدیریت سازمانی دیدار داشتیم. هدیه ارزشمندی از جناب اقای دکتر تقدیم شرکت شد که از ایشان سپاسگزاریم .از مهمان نوازی دوست و همکارعزیزمان جناب اقای مهندس عسگرزاده تشکر میکنیم و امیدوارم شروع همکاری های خوبی را در اینده شاهد باشیم باعث افتخار است جناب اقای مهندس عسگرزاده را در خانواده فیوچراسکای کنار خودمان داریم