شرکت رویای مبل ماندگار با اشتغال زایی برای 160 نفر پرسنل به صورت مستقیم و تولید روزانه صدها صندلی پلیمری توانسته است از قطع درختان بسیاری جلوگیری کند و رسالت خود را که همانا حفظ منابع طبیعی و استفاده مجدد از آن می باشد را به تحقق نزدیک گرداند 

جناب سوری از خط تولید این مجموعه دیدن و سپس با جناب صبوری بزرگوار وتیم حرفه ایی مبل ماندگار نشست تجاری در راستای فروش و بازرگانی داشتند , در نهایت پنل پرسش و پاسخ انجام شد.  نشست با تیم ماندگار برای فیوچراسکای تجربه ای بسیار پر بار ولذت بخش بود .امیدواریم شاهد موفقیت های تیم ماندگار در عرصه بین المللی باشیم.

سپاس از جناب صبوری عزیز و تیم حرفه ای و باانگیزه مبل ماندگار