خانواده فیوچر اسکای تولد همکاران سخت کوش و عزیز خود  جناب آقای اعتدالی وسرکار خانم ضرابیان راصمیمانه تبریک گفته و از ایزد منان برایشان  شادی، سلامتی و سربلندی آرزو داریم. همکاری با این عزیزان مایه افتخار و سعادت برای تیم فیوچراسکای است