.در این نشست در حوزه ی بحث های صادراتی صحبت هایی انجام شد در ابتدا معارفه ای از تک تک  دوستان صورت گرفت و جناب اقای سوری سخنران این نشست در ارتباط با بحث اینکه چطور کشور مقصد صادراتی خود را بیابیم و چطور مشتری  های هدف را در ان کشور مشخص کنیم  و در ادامه به استراتژی ها ابزارهای کاربردی برای بازاریابی اشاره کردند  و مشخص کردند چطور با کمترین هزینه بتوانیم با مشتری های بازرگانی و صادراتی خود ارتباط برقرار کنیم و با کمترین هزینه در کشور هدف مشتری های خود را بیابیم  این نشست از ساعت 9 صبح تا ساعت 13.30 به طول انجامید و در انتها در  پنل پرسش و پاسخ به سوالات دوستان جواب داده شد و با پذیرایی ناهار از دوستان خاتمه پیدا کرد.