همکار عزیز سر کار خانم فتحیان وظیفه شناسی و تلاش صادقانه شما قابل تحسین و تقدیر است ، از زحمات و خدمات شایسته شما صمیمانه تشکر نموده ،و توفیقات روز افزون  شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم