در طي اين سمينار جناب اقاي كنعاني حول محور خريد ارز، طلا و سكه اطلاعات مفيدي به دوستان ارايه نمودند. جناب اقاي ايزدي در خصوص "هوش تجاري" دوستان حاضر در سمينار را راهنمايي كردند و نهايتا جناب اقاي سوري در خصوص سوال مهمي كه در ذهن خيلي از بازرگانان وجود دارد صحبت كردند . اينكه " چرا مذاكرات تجاري ما به نتيجه نمي رسد و در شرايط تحريم چطور نقل و انتقالات مالي انجام دهيم ؟" باتوجه به اهميت اين موضوع جناب اقاي سوري از تجربيات خود در خصوص مذاكرات تجاري و همچنين مالي صحبت كردند كه مورد استقبال بسياري از مديران قرار گرفت و پس از ان مدتي صرف پرسش و پاسخ دوستان از جناب سوري و ديگر عزيزان شد