روز پنجم ورکشاپ را با بازدید از اداره پست دبی و گمرک پستی دبی اغاز کردیم  و با فراید حمل ونقل بارهای کوچک از طریق پست بین المللی کاملا اشنا شدیم . همچنین پس از این، با یکی از شرکت ی متخصص در زمینه ثبت شرکت و اجاره دفاتر در دبی ملاقاتی داشتم. این ملاقات به صورت جلسه مفصلی در خصوص خدمات و اپشن های ان شرکت انجام شد که اطلاعات بسیار مفیدی در اختیار دوستان قرار گرفت.

پس از ان بازدیدی به همراه دوستان از قصر زعبیل دبی ( قصر حاکم دبی ) انجام شد و بعد از صرف ناهار در گلدن فورک دبی جلسه دیگری با یکی از شرکت های متخصص در زمینه مهاجرت و ثبت پاسپورت دوم جهت اخذ ملیت دوم صحبت شد چراکه با توجه به تحریم های اخیر، داشتن پاسپورت دوم میتواند برای بسیاری از بازرگانان در برخی موارد کمک بخش باشد.

 

در انتها مفتخر هستیم که توانستیم این بار نیز با کمک دوستان عزیز، ورکشاپ بین المللی دیگری را در شهر دبی برگزار کنیم.