روز اول نمایشگاه ساعت برگزاری 3-9 شب

زمان بازدید 3:30 تا 5 بعدازظهر

همانطور که انتظار می رفت در روز اول و ساعات اولیه نمایشگاه شرکت ها هنوز بصورت کامل جاگیر نشده بودند و در حال راه اندازی غرفه های خود بودند. 

نمایشگاه شامل 2 بخش بود. قسمت دستگاه های صنعتی و خط تولید و دستگاه های برش و پرس و قسمت نظافت صنعتی که غرفه های محدودی را بخود اختصاص داده بودند. 

تعداد سه غرفه فقط شرکت های نظافت صنعتی حضور داشتند که شامل نماینده کارچر در ایران، شرکت تولیدی MTCO و شرکت بازرگانی ابراهیم از تهران بودند.

در طی گفتگو با این شرکت ها شرکت ام تی سی و ابراهیم مشخص شد بیشتر فروش خارجی این شرکت ها به کشور عراق و افغانستان و کشورهای حوزه خلیج بوده است. علل این استفاده بالا در عراق وجود حرم های مطهر امامان و همچنین سردی روابط با ترکیه است.