قنبری مطلق تاکید کرد: جامع بودن موسسه محک باعث شده امروز جدیدترین پروتکل‌های درمانی، تسکینی و خدمات پس از درمان با شیوه‌ای مناسب در اختیار کودکان مبتلا به سرطان قرار گیرد که این امر ضمن جلوگیری از پراکندگی در ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سرطان میزان اثربخشی درمان این بیماری را در کودکان زیر ۱۶ سال افزایش داده است.

قنبری مطلق در ادامه به بیان فعالیت‌های شبکه ملی تشکل‌های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران اشاره کرد و گفت: هدف عمده وزارت بهداشت از تشکیل شبکه ملی سرطان کمک به هم‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه سرطان است. ایجاد ارتباط مؤثر میان سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سرطان موجب می‌شود تا این سازمان‌ها با استفاده از ظرفیت یکدیگر در راستای توانمندسازی خود در زمینه درمان سرطان و ارائه خدمات حمایتی به بیماران و خانواده‌هایشان قدم بردارند. در نهایت این شبکه با بهره‌مندی از ظرفیت تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سرطان می‌تواند نقش مؤثری در تبیین و تدوین برنامه ملی مدیریت سرطان ایفا کند.

وی با اشاره به اقدام شبکه برای پیوستن به انجمن جهانی کنترل سرطان (UICC) که موسسه خیریه محک نیز از سال ۲۰۰۸ عضو آن است، اظهارداشت: پیوستن شبکه ملی سرطان به یک شبکه جهانی اقدام ارزشمند و مفیدی است چرا که این امر موجب معرفی مؤسسات مردم‌نهاد و خیریه‌های فعال حوزه سرطان در سطح بین‌المللی خواهد شد.

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، گفت: ساخت حداکثر ۱۵ مرکز درمانی تخصصی دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد. در همین راستا شبکه ملی سرطان نیز با استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه نیکوکاران نقش به سزایی در مدیریت و درمان بیماری سرطان ایفا خواهد کرد.

منبع : خبر گزاری مهر

قنبری مطلق تاکید کرد: جامع بودن موسسه محک باعث شده امروز جدیدترین پروتکل‌های درمانی، تسکینی و خدمات پس از درمان با شیوه‌ای مناسب در اختیار کودکان مبتلا به سرطان قرار گیرد که این امر ضمن جلوگیری از پراکندگی در ارائه خدمات به بیماران مبتلا به سرطان میزان اثربخشی درمان این بیماری را در کودکان زیر ۱۶ سال افزایش داده است.

قنبری مطلق در ادامه به بیان فعالیت‌های شبکه ملی تشکل‌های مردمی و موسسات خیریه حوزه سرطان ایران اشاره کرد و گفت: هدف عمده وزارت بهداشت از تشکیل شبکه ملی سرطان کمک به هم‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه سرطان است. ایجاد ارتباط مؤثر میان سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سرطان موجب می‌شود تا این سازمان‌ها با استفاده از ظرفیت یکدیگر در راستای توانمندسازی خود در زمینه درمان سرطان و ارائه خدمات حمایتی به بیماران و خانواده‌هایشان قدم بردارند. در نهایت این شبکه با بهره‌مندی از ظرفیت تمامی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سرطان می‌تواند نقش مؤثری در تبیین و تدوین برنامه ملی مدیریت سرطان ایفا کند.

وی با اشاره به اقدام شبکه برای پیوستن به انجمن جهانی کنترل سرطان (UICC) که موسسه خیریه محک نیز از سال ۲۰۰۸ عضو آن است، اظهارداشت: پیوستن شبکه ملی سرطان به یک شبکه جهانی اقدام ارزشمند و مفیدی است چرا که این امر موجب معرفی مؤسسات مردم‌نهاد و خیریه‌های فعال حوزه سرطان در سطح بین‌المللی خواهد شد.

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت، گفت: ساخت حداکثر ۱۵ مرکز درمانی تخصصی دارای بخش خون و آنکولوژی کودکان در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد. در همین راستا شبکه ملی سرطان نیز با استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و دریافت کمک‌های انسان‌دوستانه نیکوکاران نقش به سزایی در مدیریت و درمان بیماری سرطان ایفا خواهد کرد.

منبع : خبر گزاری مهر