پ.ن: اين عكس كيان است كه امروز بهبود يافته است

روش‌های حمایت از کودکان محک:

شماره کارت : ٠٥٩٠-٩٩٥٠-٩٩١١-٦٠٣٧

کد USSD: #٢٣٥٤٠*٧٣٣* ‏‎ ‌

پرداخت آنلاین

شماره تماس: ۲۳۵۴۰-۰۲۱

شرکت فیوچر اسکای حامی کودکان سرطانی