به گزارش مهر، دانشمندان جهش های ژنی معینی را شناسایی کرده اند که می تواند نقش مهمی در پیش بینی احتمال بازپیدایی اشکال معمولی بیماری سرطان خون در کودکان ایفا کند.

نتایج پژوهش تیمی تحقیقاتی متشکل از محققان مرکز تومورشناسی کودکان، انیستیتوی ملی بهداشت آمریکا و مرکز تحقیقات و درمان سرطان دانشگاه نیو مکزیکو نشان می دهد، شناسایی تغییراتی در ژن IKZF1 یا IKAROS می تواند مبنای آزمایش های تشخیص طبی آینده برای تعیین احتمال بازگشت سرطان خون و عدم موفقیت درمان را تشکیل دهد.

یافته های این پژوهش جدید پزشکان را قادر می سازد با استفاده از یک آزمایش ملکولی، نشانگر ژنتیکی در بیماران مبتلا به این سرطان خونی را شناسایی نموده و بیماران را برای درمان های مناسب و اختصاصی آماده کنند.

محققان معتقدند تجزیه و تحلیل دقیق سلول های سرطانی شده با استفاده از تکنیک های تکمیلی می تواند به درک بهتری از مبانی ژنتیکی بیماری سرطان خون و پیشرفت درمان های موثر و جلوگیری از بازپیدایش آن منجر شود.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، سرطان سلولهای سفید خون شایع ترین شکل سرطان کودکان است که سالانه از هر 29 هزار کودک یکی را مورد حمله قرار می دهد و با وجود بهبودی بالای 80 درصد ناشی از درمانهای قابل دسترس موجود، اثرات جانبی پایداری دارد. آمارها نشان می دهند حدود 30 درصد کودکانی که از بازگشت این سرطان رنج می برند تنها 5 سال زنده می مانند.

منبع : خبر گزاری عصر ایران 

شرکت فیوچر اسکای حامی کودکان سرطانی