مرکز آموزشی درمانی آیت الله خوانساری اراک مرکز تخصصی درمان بیماران سرطانی غرب کشور است که با شیوع کرونا و با تصمیم پدافند زیستی استان مرکزی به عنوان بیمارستان معین کرونا انتخاب شد و بیماران سرطانی را به بیمارستان‌های دیگر از جمله بیمارستان امیر کبیر اراک فرستاد.

منبع : خبر گزاری قطره