این کودک با توجه به نوع بیماری، چند روز در انتظار تزریق پلاسمای خون بود.

نرگس عبیدی مدیر کل انتقال خون استان بوشهر هم از اقدام  این مامور وظیفه شناس، با اهداء لوح یادبود قدردانی کرد.

منبع : خبر گزاری خبربان