به گزارش خبرگزاری صداوسیمای اردبیل  بوستانی سرپرست بانوان بنیاد کودکان سرطانی سرعین گفت: با کمک خیرین 180 بسته معیشتی به ارزش 25 میلیون تومان در قالب کمک مومنانه بین خانواده های نیازمند  کودکان بی سرپرست، بد سرپرست و سرطانی استان توزیع شد....