در یکی از جدیدترین موارد صادراتی نوین صنعت، این شرکت با کمک واحد بازرگانی و ماشین آلات فیوچر اسکای در تنظیم قرارداد و عملیات بانکی و لجستیک، توانست با ارائه محصول با کیفیت و قیمت رقابتی، پله ایی دیگر به بازارهای جهانی نزدیک شود و با فروش یک دستگاه فلافل زن به کشور سوئد، گامی به سوی ورود با بازارهای اروپایی بردارد