شرکت فیوچر اسکای با توجه به پتانسیل بالای خود در زمینه صادرات وبا داشتن دفاتر مختلف در ایران و همچنین امارات برای حمایت از تولید کننده های داخلی در  زمینه ماشین آلات صنایع غذایی آمادگی دارد تا با شرکت های داخلی  جهت صادرات محصولات شان به کشورهای مختلف همکاری نماید.