در هفته ایی که گذشت جناب آقای مهندس اسفندیاری جهت بر طرف کردن مشکلات فروش نمایندگان و عوامل فروش در شهر تهران بازدیدی از این دفاتر به عمل آوردند. تعامل بیشتر با مشتریان، تحکیم روابط با مشتریان دائمی، بررسی تبلیغات میدانی، توسعه برند سنسور هاگلر و رسیدگی به امور خدمات پس از فروش از اهم فعالیت های ایشان در این بازدید بود.