خدماتی همچون:

1/ 0تا 100صادرات

2/ عقد قراردادهای بین المللی،

3/ امور بانکی و اعتباری

4/ مارکتینگ خارج از کشور

5/  ترخیص

6/ مشاوره‌ی تجاری

7/  حمل و نقل(دریایی،زمینی،هوایی) 

8/ و همچنین تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید کنندگان از طریق واردات با استفاده از کانال های ارتباطی خود در آسیای شرقی،اروپا،آمریکای لاتین،کانادا،حوزه ی خلیج فارس وآمریکای شمالی می باشند