در طی این جلسه آقایان عابدی و محلاتی به بیان تاریخچه و معرفی شرکت فیوچر اسکای پرداختند. در این جلسه دپارتمان ماشین آلات و خدمات بازرگانی این شرکت برای جناب آقای عدیلی توضیح داده شد.