آقایان محلاتی و عابدی کارشناسان بازرگانی در جلسه ایی با جناب آقای جلالی مدیریت محترم کارخانه نوین صنعت و اقای پذیرا کارشناس تحقیق و توسعه در زمینه توسعه روند همکاری ها بحث و گفتگو کردند.