دیدار همکاران و دوستانمان در نمایشگاه فرصتی مغتنم برای تبادل اطلاعات و تازه کردن دیدار خواهد بود.
منتظر حضور گرمتان هستیم.