در شرکت میکسو ،یکی از بزرگترین کارخانه های طراحی و ساخت ماشین آلات صنعتی کشور در تبریز