معرفی سایت
آدرس وب سایت :
Tobaoنوع سایت :
سایت های پر کرابرد
کشورهای بالاترین فعالیت :
China-United States Japan-
رنک الکسا :
8 در چین

درباره سایت  :

Taobao is a Chinese online shopping website, headquartered in Hangzhou, and owned by Alibaba. It is the world's biggest e-commerce website and seventh most visited website according to Alexa. Taobao.com has registered
with domain registrar Alibaba Cloud Computing Co., Ltd
یکی از 10 سایت برتر تجارت الکترونیک بزرگترین بازار تجارت الکترونیک در چین است. این سایت بیش از 800 میلیون محصول لیست شده و 500 میلیون کاربر دارد بزرگترین وب سایت تجارت الکترونیک در کنار آمازون است.