سفر بصورت بک پک عالمی داره

 هم فال و هم تماشا ، آشنایی با فرهنگ ها ، زندگی با افراد بومی ، خستگی با لذت زیاد و راه رفتن های بی امان ، نقشه خوانی  و . . . .

 شناخت انسانها و تجربیات در سفر از بالاترین نعمت هاست بنظرم .